Prelekcja: „Narzędzia ICT w praktycznym zarządzaniu wiedzą”, PlusBank Poznań – BSSG Warszawa. Kluczowe Wskaźniki Ryzyka – inwentaryzacja, monitorowanie, zarządzanie i operacjonalizacja.

Prelegent: Zbigniew Finfando (BSSG)

Termin: 3 marca 2017 r, godzina 10:00-17:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, Poznań

Wytyczne i Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, wymagają od organizacji wykazania się określoną wiedzą. W szczególności należy wykazać w jakim kontekście używane są dane i informacje, jak je monitorować, jak wprowadzać ład oraz dbać o ich jakość. O ile inwentaryzacja danych i informacji może być jeszcze przeprowadzana za pomocą tradycyjnych metod polegających na wytworzeniu dokumentacji w postaci plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych, to monitorowanie jakości i śledzenie określonych wskaźników jest już wyzwaniem. Poddawanie pod ocenę danych i informacji wymaga stworzenia metodyki oceniania, zapewnienia dostępu do odpowiednich danych, informacji oraz ich monitorowania. Dodatkowo organizacja powinna posiadać wiedzę o tym jak otrzymane wyniki interpretować w kontekście swojego biznesu i wymagań narzuconych przez regulatora. To jednak nie wszystko. Dopiero ciągłe doskonalenie systemu oraz operacjonalizacja działań związanych z wprowadzeniem zmian na podstawie monitorowanych wskaźników sprawi, że proces będzie kompletny.
Podczas prelekcji przedstawimy metodykę firmy BSSG oraz autorskie rozwiązanie BIKS, dzięki którym organizacje mogą odnosić szybki sukces we wdrażaniu projektów związanych z Data Governance, Data Quality Management, Governance Risk and Compliance, Knowledge Management.

Rejestracja na stronie wydarzenia.