Wdrożenie rozwiązania Data Governance

Mniejsze ryzyko, więcej innowacyjności

Spełnienie wymagań instytucji nadzorującej rynek finansowy i jednoczesne osiągnięcie korzyści dla pracowników

Instytucja regulująca rynek finansowy opublikowała rekomendację, która nałożyła na firmy tego sektora między innymi obowiązek wdrożenia procesów zwiększających bezpieczeństwo i jakość danych. Klient postanowił przy okazji zwiększyć dostępność informacji na temat gromadzonych danych dla wszystkich pracowników banku.

Rekomendacja D 8 (i odpowiadająca jej Wytyczna nr 8 dla firm ubezpieczeniowych) nakłada obowiązek gromadzenia informacji o danych, badania ich jakości i procesów, którym dane te podlegają. Dodatkowo instytucje finansowe zostały zobowiązane przez Komisję Nadzoru Finansowego do gromadzenia i wykorzystywania wiedzy o pracownikach, uprawnieniach, odpowiedzialności i powiązaniach pracowników z poszczególnymi grupami danych. Wymagania te muszą być spełnione przy założeniu, że przetwarzane dane znajdują się w odpowiednio zabezpieczonym systemie, do którego dostęp mają tylko uprawnieni użytkownicy.

Dla naszego klienta przeprowadziliśmy projekt wdrożeniowy, w wyniku którego powstała aplikacja spełniająca wymagania rekomendacji oraz niezbędna dokumentacja formalna.

Zakres wykonanych prac obejmował między innymi analizę i dostosowanie procesów biznesowych, inwentaryzację grup danych, stworzenie matrycy odpowiedzialności poszczególnych pracowników za dane. Wyniki naszych prac wraz z całą dokumentacją projektu zostały umieszczone w cyfrowej bazie wiedzy, która automatycznie aktualizuje informacje o danych zawartych w systemach bankowych. Jednym z etapów przeprowadzonego projektu było dostarczenie klientowi aplikacji wspierającej zarządzanie danymi. Zaimplementowanie rozwiązania informatycznego pozwala szybko i skutecznie ocenić zakres zgromadzonych danych, ich jakość i osoby za nie odpowiedzialne.


Więcej informacji o projektach Data Governance

Zostaw nam swoje dane kontaktowe. Odezwiemy się do Ciebie tak szybko jak to możliwe i wspólnie opracujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.