SAP

sapLider rynku aplikacji biznesowych w Europie. Produkty i usługi SAP pomagają firmom i instytucjom ze wszystkich branż i dowolnej wielkości działać skuteczniej i pewniej. W biurze, w magazynie, w sklepie, na komputerach stacjonarnych i urządzeniach przenośnych — aplikacje SAP pozwalają ludziom i całym organizacjom wydajniej współpracować oraz coraz efektywniej korzystać z wiedzy biznesowej, aby budować przewagę konkurencyjną.

Więcej na stronie partnera: SAP