Przygotowanie Zbioru Danych i Pełna Realizacja Analizy Predykcyjnej

Nasz klient, specjalistyczny szpital, badał czynniki wpływające na wybór metody leczenia na podstawie danych z kart wypisowych pacjentów.

Dotychczasowe analizy, ze względu na dużą liczbę wskaźników i zależności między nimi oraz na brak odpowiednich narzędzi analitycznych, były ograniczone zazwyczaj do kilku zmiennych. Wpływ na rezultat końcowy miała również jakość danych, które po konwersji na format cyfrowy mogły ulegać zniekształceniu. Stąd zarówno uzyskiwane wyniki, jak i proces dochodzenia do nich nie budziły zaufania, w konsekwencji zaś nie prowadziły do poprawy podejmowanych decyzji.

Realizowany projekt obejmował profesjonalne przygotowanie zbioru danych oraz przeprowadzenie całościowej analizy statystycznej i predykcyjnej za pomocą rozwiązań SAP Lumira oraz SAP Predictive Analytics.

Zachowując maksymalną poufność przez anonimizację danych osobowych, pomogliśmy pracownikom szpitala odpowiednio przygotować dane wejściowe oraz zwiększyć ich rzetelność, między innymi przez wykorzystanie mechanizmów weryfikujących dane. Następnie wyodrębniliśmy kluczowe wskaźniki, stworzyliśmy modele predykcyjne oraz uruchomiliśmy analizę. Po jej zakończeniu dokonano interpretacji wyników i przedstawiono je w czytelnej formie wizualnej.

Dzięki projektowi szpital uzyskał wyniki godne zaufania, ponieważ w pracach przygotowawczych oraz analitycznych bezpośrednio brali udział sami lekarze. Dokładnie widzieli praktykę budowania procesu analitycznego i przebieg prac. Kolejne analizy mogą wykonywać samodzielnie, z niewielkim wsparciem przy bardziej skomplikowanych modelach.


Sprawdź jak możesz wykorzystać analizy predykcyjne w Twojej organiazcji.

Zostaw nam swoje dane kontaktowe. Odezwiemy się do Ciebie tak szybko jak to możliwe i wspólnie opracujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.