Location Intelligence

Odkryj potencjał mikrorynków.

Ciekawe, ile firm, które mają siedzibę w pobliżu mojej, potrzebuje moich usług?

Czy ja naprawdę zarabiam na klientach, do których handlowcy dojeżdżają dłużej niż godzinę?

Zgłosiła się do mnie firma, która chciała przeprowadzić wspólną lokalną akcję promocyjną. Czy będzie mi się to opłacało?

To przykłady pytań biznesowych, do odpowiedzi na które nie wystarczy intuicja, znajomość rynku, ani nawet korzystanie z typowej analityki biznesowej. Informacje użyteczne w praktyce można uzyskać dopiero po włączeniu do analiz narzędzi klasy Location Intelligence. Narzędzia te pokazują dane finansowe, marketingowe, jak również dane ze źródeł zewnętrznych w powiązaniu z danymi geograficznymi: położeniem na mapie w stosunku do firmy oraz w stosunku do innych klientów. Pozwala to projektować procesy transportu, zakupów, obsługi klienta, promocji, aby docierać przede wszystkim do tych klientów, których można obsłużyć z zachowaniem rozsądnych terminów i z zachowaniem rozsądnej marży.

By rozwiązać te sytuacje, należy podjąć decyzję o inwestycji w rozwiązanie informatyczne klasy Location Intelligence.

Po przeprowadzeniu audytu eksperci firmy BSSG przedstawią możliwości budowy systemu controllingu danych. W zależności od potrzeb informacyjnych twojej firmy, rozwiązanie będzie zawierać wszystkie lub tylko wybrane elementy spośród poniższych:

Marketingowa/sprzedażowa geografia klientów

Prezentacja rozmieszczenia klientów na mapie geograficznej pozwala ocenić stopień koncentracji klientów, odnaleźć luki w dotarciu promocyjnym, zoptymalizować trasy handlowców, co przełoży się na większą wydajność pracy działu marketingu i sprzedaży.

Zarządcza geografia zasobów

prezentacja zasobów finansowych, ludzkich, narzędzi marketingowych na mapie geograficznej pozwala zarządzać kluczowymi wskaźnikami KPI poszczególnych obszarów handlowych (dzielnic miast, województw, regionów), znajdując w ten sposób obszary niedoinwestowane i przeinwestowane oraz oceniając ponoszone koszty w stosunku do oczekiwanych/osiągniętych efektów.

Przestrzenna analiza innych danych firmowych

szukanie ukrytych zależności (będących okazjami lub zagrożeniami biznesowymi) między danymi firmy a czynnikami przestrzennymi takimi jak pogoda (opady, nasłonecznienie), ukształtowanie terenu i wysokość nad poziomem morza, występowanie i jakość infrastruktury publicznej (gaz, prąd, woda, telekomunikacja, drogi).


Poznaj lepiej nasze rozwiązania Location Intelligence

BSSG oferuje analizę, wdrożenia, szkolenia z zakresu narzędzi Location Intelligence czołowych światowych producentów m.in. Galigeo. Ich wdrożenie nie powoduje konfliktów z już posiadanymi rozwiązaniami analitycznymi. Nie wymagają one również osobnego przygotowywania danych: korzystają z danych dostępnych w standardowych systemach biznesowych np. finansowo-księgowych, ERP, CRM, magazynu i logistyki.