Hortonworks

Założona w 2011 roku przez 24 inżynierów z oryginalnego zespołu deweloperów Yahoo! Hadoop, Hortonworks zgromadził więcej doświadczenia z zakresu Hadoop pod jednym dachem, niż jakakolwiek inna organizacja. Pracownicy są aktywnymi uczestnikami i liderami w rozwoju Hadoop. Projektują, budują i testują rdzeń platformy.

Więcej na stronie partnera: Hortonworks