Data Management

Tworzy łatwą w utrzymaniu i w korzystaniu infrastrukturę danych w firmie

Właściwie to nie wiem jakie dane posiadamy w firmie.

Dwa miesiące temu robiliśmy update software’u biznesowego, ale wciąż musimy korzystać ze starej wersji, bo tylko na niej działa baza klientów.

To przykłady problemów, z jakimi stykają się menadżerowie w firmach, w których brakuje uporządkowanej infrastruktury danych. Informacje w przedsiębiorstwie są rozproszone. Korzystanie z danych jest drogie i niezbyt efektywne czasowo. Uzyskane wyniki nie są do końca wiarygodne.

Niektóre decyzje podejmuję w ciemno. Zebranie potrzebnych danych trwa po prostu zbyt długo.

Decyzje podejmowane są w atmosferze niepewności i ryzyka, więc wszelkie plany i budżety posiadają nadmierne marginesy bezpieczeństwa.

By rozwiązać tę sytuację, należy podjąć decyzję o inwestycji w rozwiązanie informatyczne klasy Data Management.

Po przeprowadzeniu audytu eksperci firmy BSSG przedstawią możliwości budowy lub przebudowy infrastruktury danych. W zależności od potrzeb informacyjnych twojej firmy, rozwiązanie będzie zawierać wszystkie lub tylko wybrane elementy spośród poniższych:

Hurtownia danych

Główna baza danych przechowująca w jednym miejscu wszystkie dane firmowe oraz udostępniająca dane do poszczególnych analiz, procesów, projektów

Bazy raportowe

Mniejsze bazy danych, zawierające konkretne zbiory danych, przydatne do konkretnych analiz; korzystanie z osobnych baz raportowych skraca czas wykonania analiz do raportów i obniża ich koszt

Budowa narzędzi do pozyskania danych

Przygotowanie narzędzi do zbierania danych istniejących w firmie w różnych postaciach: cyfrowych, analogowych (papierowych), nieutrwalonych (w umysłach pracowników)

Migracja danych

Przeniesienie danych z jednej bazy do drugiej; często stosowane przy rozbudowie infrastruktury sieciowej i serwerowej, aktualizacji oprogramowania bazy danych do najnowszej wersji

Konwersja danych

Zakodowanie danych zgodnie z wymaganiami nowej bazy, w której będą przechowywane, lub z wymaganiami analizy wykonywanej przez użytkowników biznesowych

Synteza danych

Łączenie danych z kilku baz w jedną.

Poznaj lepiej nasze rozwiązania Data Management

W efekcie powyższych działań dane firmowe zostaną uporządkowane w jedną, spójną bazę, łatwą w zarządzaniu i obsłudze. Menadżerowie prowadzący analizy biznesowe znajdą w niej wszystkie potrzebne dane. Możliwość dostępu samoobsługowego (lecz kontrolowanego systemowo) uprości proces kontroli nad danymi, eliminując jednorazowe wystawiania i kasowania uprawnień.