Business Intelligence

Przetwarza dane firmowe w informacje i wiedzę, użyteczne do dalszych decyzji i działań.

Niby coś tam wiemy o klientach, ale nie wiem jak mogę to wykorzystać do planowania następnej kampanii promocyjnej.

Którzy z naszych klientów są najważniejsi? Zależy pod jakim kątem: wielkości zamówień, wielkości obrotów, potencjału handlowego… Całościowo? Żeby wszystko połączyć razem? Nie, tak tego nie analizujemy.

Fajnie było by zobaczyć jak rozkłada się sprzedaż w zależności od wielkości firm. Na dużej, kolorowej mapie regionu.

To przykłady problemów, z jakimi stykają się menadżerowie w firmach nieposiadających analityki biznesowej. Ważne decyzje podejmują na podstawie własnego doświadczenia, licząc na intuicję i łut szczęścia. Plany na kolejne kwartały i lata powstają poprzez myślenie życzeniowe i ambicje dyrektorów, a nie w oparciu o realne możliwości rynkowe, co do których wskazówki dają wyniki z poprzednich okresów rozliczeniowych. Niespodziewane skoki i załamania sprzedaży — w ujęciu masowym całego rynku oraz indywidualnym pojedynczych klientów — nie są wyjaśniane. Brakuje wiedzy co zrobić, żeby je powtórzyć, lub co zrobić, żeby ich uniknąć.

By rozwiązać tę sytuację, należy podjąć decyzję o inwestycji w rozwiązanie informatyczne klasy Business Intelligence.

Po przeprowadzeniu audytu eksperci firmy BSSG przedstawią możliwości budowy systemu controllingu danych. W zależności od potrzeb informacyjnych twojej firmy, rozwiązanie będzie zawierać wszystkie lub tylko wybrane elementy spośród poniższych:

Data Discovery

Analiza dotychczasowych wyników biznesowych, pokazująca najważniejsze czynniki wpływające na funkcjonowanie firmy, kluczowe parametry wydajnościowe, jakościowe, finansowe procesów biznesowych

Trend Analysis

Poszukiwanie trendów w uzyskiwanych wynikach

Predictive Analysis

Symulacja wyników uzyskanych przez firmę w kolejnych, przyszłych okresach rozliczeniowych, na podstawie dotychczasowych wyników i trendów

Wizualizacja danych

Graficzna prezentacja wyników analiz przy pomocy wykresów, tabelek, łatwo przekazuje informacje

Platforma raportowa

Narzędzie do tworzenia raportów finansowych i projektowych bez wchodzenia w bazę danych

Raportowanie operacyjne i pulpity menadżerskie

Bieżący dostęp do kluczowych danych, w zależności od stanowiska, bez dostępu bezpośredniego do bazy.

Analizy na mapach i Location Intelligence

Specjalistyczna analiza danych w odniesieniu do położenia geograficznego, przydatna w np. sprzedaży, zakupach, planowaniu dostaw, zarządzaniu rozległą siecią placówek terenowych. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Location Intelligence.

Środowisko SAP

BusinessObjects (rozwiązanie Business Intelligence), Lumira (wizualizacja danych), Predictive Analysis (symulacja wyników). Dowiedz się więcej o licencjach SAP.

Poznaj lepiej nasze rozwiązania Business Intelligence

W efekcie powyższych działań menadżerowie i zarząd uzyskuje przejrzysty i dokładny wgląd w wyniki firmy: przeszłe, obecne, przyszłe. Pozwala to dokładniej planować działania, budżety, projekty, przewidywać potrzeby klientów, testować nowe produkty i usługi. Jednym słowem, otwiera dotychczas niedostępne możliwości zarządzania biznesem, tworzenia innowacji i oszczędności. Dzięki temu firma lepiej prosperuje w czasach hossy i łatwiej adaptuje się do okresu bessy.