Biznesowa Usługa Katalogowa

Masz wrażenie, że coraz większa ilość informacji Cię przytłacza?
Jeżą Ci się włosy na myśl o jej uporządkowaniu?

Biznesowa Usługa Katalogowa (BUK) umożliwia efektywne wykorzystanie wszystkich informacji (np.: raportów, dokumentów, metadanych, notatek, sprawozdań, prezentacji, aktów prawnych, patentów) poprzez gromadzenie ich w jednym miejscu i tworzenie wzajemnych powiązań pomiędzy nimi oraz procesami i użytkownikami. Dzięki temu, będziesz mógł szybko i sprawnie wydobywać dodatkową wartość z informacji.

Trudno dotrzeć Ci do informacji, która jest dla Ciebie najbardziej wartościowa?
Wydaje Ci się, że informacje, które otrzymujesz są niekompletne?

Innowacyjna technologia zapewnia możliwość łatwego rozszerzenia Biznesowej Usługi Katalogowej do systemów klasy Data Governance i Knowledge Management. BUK jest również idealnym rozwiązaniem do wpierania przedsięwzięć takich jak np.: kontrola wewnętrzna zgodna z ustawą SOX, projekty UE, wdrażanie norm ISO.

Dostrzegasz korzyści z przeglądania informacji w szerszym kontekście?
Brakuje Ci narzędzia wspierającego budowę systemów opartych na wiedzy?

Nasi klienci wykorzystują BUK również do wdrażania wymogów Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie Rekomendacji D i Wytycznych w zakresie Utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych – zarządzanie danymi, zarządzanie jakością danych, polityki i standardy, właścicielstwo danych, zarządzanie procesami i osobami odpowiedzialnymi.

Jak BUK może wspierać użytkowników?

Zastępuje dokumentacje oraz wspiera rozwiązywanie problemów, poprzez:

 • Sprawne poruszanie się po złożonym środowisku informacyjnym,
 • Tworzenie ujednoliconego słownika pojęć biznesowych oraz możliwość łączenia go z innymi elementami systemu,
 • Szybkie dokonanie analizy wpływu i zależności oraz stałe monitorowanie zmian w systemie,
 • Znoszenie barier pomiędzy środowiskiem IT, a biznesem.

Wspiera procesy związane z Zarządzaniem Wiedzą, poprzez:

 • Gromadzenie, udostępnianie i aktualizację danych oraz informacji,
 • Tworzenie dowolnych taksonomii i kategoryzacji,
 • Możliwość nieskrępowanej komunikacji, wymiany informacji i dzielenia się nimi.

Użytkownik, zawsze dostaje komplet informacji, bez względu na miejsce, z którego zaczął ich szukać.

BUK Rekomendacja D
Przykładowy widok systemu eksperckiego wpierającego realizacje wymagań KNF w zakresie Utrzymania i eksploatacji środowiska teleinformatycznego w banku. (Rekomendacja D).

Jakie są główne korzyści?

 • Redukcja kosztów wynikająca z wzajemnego przeszukiwania i propagacji wiedzy,
 • Poprawa jakości informacji,
 • Ograniczenie chaosu informacyjnego,
 • Obniżenie kosztów związanych z ryzykiem podejmowania błędnych decyzji w oparciu o niekompletne i nieaktualne dane,
 • Zwiększenie użyteczności rozwiązań biznesowych,
 • Obniżenie ryzyka i kosztów związanych z utratą informacji,
 • Zwiększenie wydajności funkcjonowania organizacji.

Dowiedz się więcej o Biznesowej Usłudze Katalogowej