Kontakt

BSSG Sp. z o.o. – Biuro
ul. Grzybowska 87
Concept Tower
00-844 Warszawa
tel.: + 48 535 000 287
faks: +48 22 242 82 86
e-mail: info@bssg.pl

Rozwiązania i Support
Aleksandra Wójcik
Product Manager
tel. kom.: + 48 535 000 947
e-mail: awojcik@bssg.pl
Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł wpłacony w całości. NIP 1132482663; Regon 015443964; KRS 0000166630