02.03.2016 odbyły się warsztaty pt. „Wsparcie procesów związanych z zarządzaniem danymi, informacją i wiedzą za pomocą Business Integration Knowledge System.”

Pierwsza część spotkania poświęcona została na wprowadzenie do zarządzania wiedzą oraz zarządzania danymi. Zaprezentowane zostały również funkcjonalności systemu BIKS w zakresie spełniającym założenia Knowledge Management, Data Governance oraz wsparcia użytkowników BI.

Podczas drugiej części warsztatu, Zbigniew Finfando omówił przypadki użycia Business Integration Knowledge System na przykładzie projektów zrealizowanych przez firmę BSSG. Case study omawiane podczas spotkania, dotyczyły m.in:

  • zarządzania danymi i ich jakością
  • połączenia środowisk Business Intelligence.
  • optymalizacji prac użytkowników BI
  • wsparcia procesów związanych z wdrażaniem przepisów prawa

W warsztatach uczestniczyło 16 słuchaczy, którzy pozytywnie wyrazili się na temat spotkania. Bardzo dziękujemy za przybycie.