Sanmargar

Sanmargar Team jest firmą specjalizującą się w rozwiązaniach i produktach Business Intelligence wspomagających zarządzanie klientem, sprzedażą i finansami w korporacyjnych przedsiębiorstwach sektora finansowego, energetycznego, wydobywczego i nowoczesnych usług powszechnych.

Sanmargar Team jest też producentem rozwiązań do zarządzania danymi podstawowymi – Metastudio DRM, deduplikacji i czyszczenia danych adresowych – Sanmargar DQS (Data Quality Studio), rozwiązania wspomagające centralizację zarządzania danymi klienta – Sanmargar CKK oraz licznych produktów wspomagających przetwarzanie danych.